Ferrari F1, performans ve güvenilirliği arttırabilmek için 'yeni' teknolojiler araması gerektiğine karar verdi. Nu bağlamda, 80 yıllık geleneksel 'Elek' kartuş yağ filtrasyonuna olan güvenini gözden geçirmek için geciktiklerini fark ettiler. Magnom manyetik filtreyi test ettikten ve başarılı test sonuçlarının ardından metalurijik balistik analizi yaptıktan sonra.... Ferarri ve Magnom arasında bir anlaşma yapıldı. Test sonuçları o kadar ikna ediciydi ki; Ferrari, yeni Magnom teknolojisi için en az 5 yıl ayrıcalıklı koruma talep etti.